Chinese english
首页     大师简介     康复中心     在线报名,预约     知识园地     活动新闻     联系我们
首页 » 大师简介 » 荣誉成就    
大师简介
继续 大师简介
继续 荣誉成就
继续 社会活动
继续 少林禅密功
继续 功力演示
继续 飞龙养生山庄
继续 Flash 电影

IMAGE_INDEX_LIANXI
电话:718-888-9818
       1-888-528-5287
传真:718-886-1949
荣誉成就

(点击放大图象)

     

齐飞龙大师奖状

齐飞龙大师奖状

 

 
世界杰出成就奖  

世界杰出武术成就奖


 
柔道黑带九段认证   第三届世界亚裔医学大会 金奖

 
世界之最表演金奖

 

  98年亚裔终身成就奖

 
杰出传统医学奖  

中国中医协会认证


 
美国气功协会金奖   2001年世界杯武术金奖